Marketing

Marketing

Marketing is een zeer breed begrip. Het omvat alle activiteiten die de koper en de verkoper bij elkaar brengen. Dankzij marketing wordt de ontwikkeling van producten of diensten gekoppeld aan bepaalde markten (het aanbond wordt aangepast aan de vraag van de consument). Vaak wordt er bij marketing alleen aan de promotie gedacht en minder aan de productontwikkeling, prijszetting en distributie van het product. Toch behoren deze 4 stappen allemaal tot marketing. Als één van deze vier stappen niet klopt, wordt een product niet goed verkocht. Een goed marktonderzoek is dus van essentieel belang. 

Marketing omvat dus de ontwikkeling van een goed product dat inspeelt op de noden van de markt, de prijsbepaling, distributie en promotie. Al deze acties zorgen voor een hogere omzet en of andere gewenste respons.